Wat gaat uw zoon of dochter precies doen en waarom is het belangrijk dat uw kind mee doet met deze week?

De toekomstperspectieven voor jongeren in de techniek zijn meer dan goed. Oudere werknemers verlaten de branche en de jongeren zijn hard nodig om de leegtes op te vullen. Goed geschoolde technische werknemers zijn dringend nodig! Immers, zonder techniek geen innovaties en economische vooruitgang.

Door nieuwe technologieën, innovaties en digitalisering verandert de samenleving, maar ook de arbeidsmarkt.

Voor een goede samenwerking is een rechtstreekse verbinding tussen onderwijs en het Twentse bedrijfsleven met regionale doelen cruciaal. Week van de techniek vervult hierin een belangrijke verbindende rol. In deze regionale samenwerkingen worden projecten en visie omgezet naar concrete activiteiten op het gebied van behoud van de studenten in Twente.

Wij willen een bijdrage leveren om technisch personeel voor Twente te behouden en indirect aan de Twentse economie. Het is van belang dat zowel de leerling als het bedrijfsleven elkaar de kans geven om van elkaar te leren. Het is een win-win-win situatie.

Voorbereiding op school

De leerkrachten van de deelnemende groepen bereiden samen met medewerkers van bedrijven de excursies voor. Gezamenlijk hebben ze het programma samengesteld. Leerlingen gaan dus goed voorbereid naar de bedrijven toe.

Wedstrijd van de gemaakte werkstukken

In het kader van de verwerkingsopdrachten, kunnen leerlingen werkstukjes maken. Deze worden tentoongesteld tijdens de Open Avond in het schoolgebouw. De prijsuitreiking van de beste creatie wordt die avond eveneens bekend gemaakt.

Tijdstip van bezoek aan bedrijf

Voor het bezoek van leerlingen aan één van de bedrijven, is een rooster samengesteld. Hierop staat per groep aangegeven welk bedrijf wordt bezocht.