Voor leerkrachten

Wetenschap en techniek neemt een belangrijke plaats in in onze samenleving. Techniek is overal aanwezig, we gebruiken het dagelijks, en veel beleidsbeslissingen worden genomen op basis van resultaten van onderzoek. We rekenen erop, we kunnen niet meer zonder. De kinderen van nu zullen deze wereld vol wetenschap en techniek straks gaan onderhouden en verder ontwikkelen.

Kinderen zullen nu en ook later, als volwassene, onderzoekend in de wereld moeten staan: nieuwsgierig, kritisch, vragend, betrokken. Wetenschap en techniek is daarom een belangrijk en rijk leerdomein voor het basisonderwijs. Het laat kinderen de wereld van techniek en van onderzoek zelf doen ervaren. Kinderen ontdekken in die wereld nieuwe dingen, ze ontwerpen zelf oplossingen voor een probleem en hun belangstelling voor het domein wordt vergroot. Goed onderwijs in wetenschap en techniek kenmerkt zich door een spel van vragen en uitzoeken, door een mix van denken en doen en door een goed doordachte aansluiting bij de leefwereld, talenten en vragen van kinderen.

Wetenschap en techniek op de basisschool wil leraren en pabostudenten helpen meer oog te krijgen voor de reikwijdte van wetenschap en techniek en meer inzicht in de principes en mogelijkheden voor krachtig leren in en met dit domein. Er is vanzelfsprekend aandacht voor de didactiek van onderzoekend en ontwerpend leren, maar ook voor interactie, voor leerlijnen en voor integratie van wetenschap en techniek met andere domeinen, zoals taal en rekenen en de ‘vaardigheden van de eenentwintigste eeuw’. Ook worden er concrete handreikingen gedaan voor differentiatie: hoe kun je de mogelijkheden van wetenschap en techniek optimaal afstemmen op talenten en behoeften van alle kinderen?

Techniek geven, waarom is dat belangrijk?

  • Kinderen groeien op in een wereld vol techniek.
  • Kinderen zijn van jongs af aan al geïnteresseerd in het hoe en waarom van de dingen om hen heen.
  • Techniek is bij uitstek geschikt om een rijke leeromgeving in te richten.
  • Door vroeg kennis te laten maken kan het negatieve imago van techniek een positieve wending krijgen.
  • Kennis en inzicht over technische toepassingen
  • Techniek biedt kansen voor samenwerkend leren.