Producten en diensten

Wil techniek een goede plek krijgen binnen het onderwijs, dan is kennis maken met techniek in de praktijk erg belangrijk. Veel techniek activiteiten kunnen op school worden uitgevoerd. Maar het zien, het voelen en het ruiken in de praktijk maakt techniek extra interessant. Pas dan komen leerlingen er achter waar en hoe die ‘vanzelfsprekende’ producten gemaakt worden.

Een van de problemen in onze maatschappij is dat techniek vaak onzichtbaar is. Veel mensen weten ook niet dat je een goede carrière kunt opbouwen in de techniek. Soms gaat dat via havo naar het hbo (hoger beroepsonderwijs), in andere gevallen via vmbo naar mbo en soms alsnog naar het hbo.

Basisschool

De leerkrachten van de deelnemende groepen bereiden samen met medewerkers van bedrijven de excursies voor. Gezamenlijk hebben ze het programma samengesteld. Leerlingen gaan dus goed voorbereid naar de bedrijven toe. Voor het bezoek van leerlingen aan één van de bedrijven, is een rooster samengesteld. Hierop staat per groep aangegeven welk bedrijf wordt bezocht.

 In het kader van de verwerkingsopdrachten, kunnen leerlingen werkstukjes maken. Deze worden tentoongesteld tijdens de Open Avond in het schoolgebouw. De prijsuitreiking van de beste creatie wordt die avond eveneens bekend gemaakt. 

Middelbare school

Het Bataafs lyceum in Hengelo gaat de samenwerking aan met diverse bedrijven en organisaties in de gezondheidszorg, installatietechniek en de hightechbedrijven in Twente. De bedrijven werken mee aan een onderwijsproject.

Leerlingen klas 1 havo/vwo en gymnasium Bataafs lyceum in Hengelo gaan namelijk bij de masterclass elke tien weken werken aan een nieuwe opdracht voor het bedrijfsleven. Zij gaan aan de slag met projectmatige opdrachten. Na elke opdracht wordt deze gepresenteerd aan het bedrijfsleven of de desbetreffende gastdocent. Dit kan een arts zijn uit het MST of ZGT of een HRM Manager van een van de deelnemende bedrijven.