Over ons

Leerlingen op de basisschool en op de middelbare school zijn de werknemers van de toekomst. En de toekomst is dichterbij dan je denkt. Hoe geweldig is het dat je op deze leeftijd de bedrijven van binnen leert kennen om wellicht later er stage te lopen of af te studeren. De Week Van De Techniek helpt basis-, middelbare scholen en de Twentse bedrijven om dit in goede banen te leiden.

Onze missie is het samenbrengen van basisscholen en middelbare scholen met het Twentse bedrijfsleven om zo een directe verbinding te maken met techniek en onderwijs en de daarbij behorende functies. Op deze wijze willen wij kinderen inzicht geven en stimuleren om voor techniek te kiezen zodat ze een beter beeld krijgen van de bedrijven, maar ook met welke profielkeuzes er diverse functies en banen zijn bij de Twentse bedrijven.

Basisschool

We kiezen hier voor een praktische aanpak. Door al vanaf de basisschool techniek te stimuleren zodat deze toekomstige werknemers een betere keuze kunnen maken voor hun toekomst. In Almelo hebben wij inmiddels al 10 jaar ervaring met deze succesvolle manier.

Middelbare school

Voor de middelbare school geldt hetzelfde principe als dat van de basisschool namelijk deze toekomstige leerlingen eerder in contact laten komen met het bedrijfsleven en haar functies. Door de basis te leggen met projecten, werkstukken en bedrijfsbezoeken laten wij leerlingen meedenken met de Twentse bedrijven.