Deelnemende onderwijsinstellingen

Wil je leerlingen laten ervaren hoe belangrijk de techniek en wetenschap is voor onze
 maatschappij? Door samen te werken met bedrijven, is het mogelijk om de techniek en het belang
van onderzoekende en ontwerpende vaardigheden goed tastbaar maken voor leerlingen.

Hieronder staat een selectie van onderwijsinstellingen die deelnemen aan de Week van de Techniek.