Welkom bij de week van de techniek voor basisscholen.
Hier vindt jij alles wat je moet weten over de techniek week. 

Hoe mooi kan het zijn om kinderen op een nieuwsgierige wijze in contact te brengen met techniek. Wat is belangrijk voor scholen en bedrijven om kinderen te prikkelen, te stimuleren of plezier te laten beleven in techniek en onderwijs. 

In de eerste week van november wordt de week van de techniek gehouden.Centraal staat bij de techniek-week het bedrijfsbezoek, met daarnaast de verwerkingsopdracht. Bedrijven vinden het belangrijk om kinderen op een jonge leeftijd te laten interesseren voor techniek.

De toekomstperspectieven voor jongeren in de techniek zijn meer dan goed. Goed geschoolde technische werknemers zijn hard nodig. Immers, zonder techniek geen innovaties en economische vooruitgang. Door nieuwe technologieën, innovaties en digitalisering verandert desamenleving, maar ook de arbeidsmarkt.

O&O-leren

Met Onderzoekend en Ontwerpend leren gaan kinderen aan de hand van onderzoeksvragen zelf op onderzoek uit of ontwerpen
ze oplossingen voor vragen en problemen. Daarbij doorlopen ze verschillende fases en ontwikkelen ze vaardigheden.
Allemaal onder begeleiding van de leerkracht.
Het gaat erom dat de kinderen inzicht krijgen in wat ze allemaal kunnen én kunnen leren.


Kinderen leren veel door te experimenteren, door gewoon dingen uit te proberen en te kijken wat er gebeurt.
Bij ontwerpend leren is het uitgangspunt niet zozeer een vraag naar kennis, maar ligt het accent meer op het bedenken van een oplossing voor een vraag, probleem of behoefte.

Zit jij in groep 7 of 8 en wil je graag weten wat de week van de techniek inhoudt? Hier vindt je alle informatie.

Wilt u meer weten over de week van de techniek? Informatie die voor u voor belang is vindt u hier.

 Wat gaat uw zoon of dochter precies doen en waarom is het belangrijk dat uw kind/kinderen mee doen aan deze week? 

 Lijkt het je leuk om mee te doen? Meld je dan hier aan!